מרץ 02 2006

לזיכרם

 בני המושב שנפלו במערכות ישראל:

מלי אנגלסרט – ב' כסלו תרנ"ו – כט' ניסן תרצ"ז
נרצחה במשקה בימי המאורעות 1936 – 1939.

תמר אורן – י, אלול תש"י
נרצחה בידי מסתננים בפרדסי ירקונה

אלי גלובוס – א' שבט תרצ"ז – כו' אייר תשכ"ז
נפל בקרבות סיני במלחמת ששת הימים

צבי דרורי – י' תמוז תרפ"ח – ו' תמוז תש"ח
נפל בקרב קולה במלחמת העצמאות

הנס רוזין – יב' ניסן תרפ"א – כו' ניסן תש"ג
טבע במצולות ים, לידי סיציליה, במלחמת העולם השניה

מרדכי רוזין – יט' בשבט תרפ"ז – יז' אייר תש"ח
נפל בקרבות לטרון – במלחמת העצמאות

גדעון שור – טו' ניסן תרפ"ה – כו' טבת תש"ג
נפל בעת מילוי תפקידו במלחמת העולם השניה

נמרוד שכטר – אלול תרפ"ח – כג' שבט תש"ח
נפל בבית הערבה במלחמת העצמאות.

Izkor

התגובות סגורות.